Metoda Hello

Metoda Hello

Kursy językowe prowadzone Metodą Hello czyli Metodą Nauki Zintegrowanej. Opiera się ona na indywidualnym podejściu do nauczania młodzieży i osób dorosłych. Metoda Hello to scalenie Twoich predyspozycji, ujrzenie procesu nauki jako kompleks technik, które bazują na naturalnych umiejętnościach i skłonnościach człowieka, nie tylko lingwistycznych, ale też psychomotorycznych oraz emocjonalnych.

W budowaniu metodyki nauczania języków obcych wychodzimy od naturalnych zainteresowań i przejawów aktywności człowieka. Młodzież i dorośli otrzymują dostosowany komponent metodyczny, w skład którego wchodzą:

  • sesje integracyjne,
  • motywowanie poprzez wprowadzenie atmosfery otwartości,
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
  • komunikacja interpersonalna,
  • techniki pamięciowe,
  • ćwiczenia wspomagające kojarzenie i logiczne myślenie,
  • trening umysłu,
  • zabawy językowe,
  • techniki: antystresowe, relaksacyjne i koncentracji oraz formy ekspresji artystycznej i technicznej.

W metodycznym planie nauczania powinno się brać pod uwagę wzorce myślenia. W każdej grupie odnajdziemy przekrój tych wzorców. Problemy z nauką rodzą się wtedy, gdy dany wzorzec zostanie pominięty. Osoba, której nie proponuje się materiału odpowiadającego jej wzorcowi myślenia – nie wykaże aktywności w nauce, nauka będzie jałowa i długotrwała, nieefektywna. Dlatego dla każdego w Szkole Językowej Hello przygotowaliśmy odpowiedni materiał aktywizujący.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą kursów!!