Kursy dla nauczycieli

Kursy dla nauczycieli

  • Kursy dla nauczycieli

    900
    Oferta kursów j.angielskiego przygotowujących do egzaminu na poziomie B2 (PTE GENERAL Level 3) dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji językowych wymaganych w nauczaniu języka obcego do udziału w opracowanych specjalnie dla tej grupy zawodowej kursach językowych przygotowujących do uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Najnowsze regulacje prawne [...]